حضرت استاد آیت الله تقوایی (حفظه الله)


[ چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 8:2 ] [ 326 ]
[ ]

جلسه اخلاق چهارشنبه ها، سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی دامت برکاته

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی دامت برکاته

دانلود با ذکر

صلواتبرچسب‌ها: جلسه, اخلاق, چهارشنبه ها, سخنرانی, حضرت
[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 10:7 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب 15

[ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:35 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب 14

[ دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 9:31 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب یازدهم

[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 14:2 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب دهم

[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:55 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب نهم

[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:53 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب هشتم

[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:52 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب هفتم

[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:36 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب ششم

[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:22 ] [ 326 ]
[ ]

حضرت امام خامنه ای روحی فداه

[ دوشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۳ ] [ 6:54 ] [ 326 ]
[ ]

تصویری از محرم

 

[ سه شنبه ششم آبان ۱۳۹۳ ] [ 15:25 ] [ 326 ]
[ ]

شماره پیامک کلاس درس اخلاق حضرت استاد


برچسب‌ها: شماره پیامک
[ دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۳ ] [ 7:27 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب پنجم

[ دوشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 7:9 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب چهارم

[ دوشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 7:8 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب سوم

[ سه شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 11:1 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب دوم

[ دوشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۳ ] [ 11:30 ] [ 326 ]
[ ]

سخنرانی حضرت استاد آیت الله تقوایی حفظه الله - شب اول ماه مبارک رمضان

[ دوشنبه سی ام تیر ۱۳۹۳ ] [ 11:51 ] [ 326 ]
[ ]

عکسی از حضرت آیت الله تقوایی حفظه الله

[ سه شنبه سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳ ] [ 11:3 ] [ 326 ]
[ ]